OLIKA ÄR BRA!
ALLA ÄR OLIKA,
Svensk fotboll en viktig del av vår framtid!
Slider

Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna Norrköping Fotbollsfests och Svensk fotbolls värdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning. För oss är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration.

Fotbollsrörelsens definierade uppgift är att skapa förutsättningar för allas självklara rätt att utöva sin idrott. Det handlar inte bara om fotboll. Det är mycket större än så. Det är vårt arv, vår historia men framför allt vår framtid.

AKTIVITETER, INSPIRATION & KOMMUNIKATION.
Slider

Norrköpings Fotbollsfest är mer än bara fotboll

LEDARGEMENSKAP
VARJE KVÄLL
ALLA ÄR OLIKA,
OLIKA ÄR BRA
TURNERING UTAN
SKRÄPMAT
SEGRAR PÅ
ALLA PLAN
Slider
Välkommen till min stad! Det är jätteroligt att det äntligen startar en ny fotbollsturnering i staden. Jag hoppas att fotbollsklubbar från hela landet tar chansen att spela i vackra Norrköping redan till premiäråret.
Välkommen till min stad! Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna Norrköping Fotbollsfests och Svensk fotbolls värdegrund. Jag är en stolt ambassadör för projektet!
Jessica Samuelsson
Jessica Samuelsson
Svenska Fotbollslandslaget
Svenska Fotbollslandslaget
Slider

Bli domare hos oss!

Bli funktionär hos oss!