FAIR PLAY KAPTEN
En av lagets viktigaste inspiratörer.
Slider

Att vara lagkapten under Norrköpings Fotbollsfest är speciellt. Lagkaptenen är ett språkrör för laget. Alla lagkaptener, som vill, kontrakteras att främja Norrköpings Fotbollsfests värderingskod.

Allt för att inspirera sitt lag till att skapa den fotbollsturneringen vi önskar. I och med undertecknadet av kontraktet erhåller kaptenen och laget en unik kaptensbindel som symbol för att man står bakom det fotbollsfestens Fair Play koder.

ALLA ÄR OLIKA, OLIKA ÄR BRA.
Slider

ARMBANDET FYLLT MED VÄRDEN!

Våra kontrakt – en katalysator!

Kontraktets innehåll:

Följ Svenska Fotbollsförbundets regelverk.
• Genom att vara en bra vinnare och förlorare.
• Ha ett uppmuntrande språk
• Genom att låta alla vara med
• Genom att respektera olikheter
• Genom att inte fuska
• Genom att inte utöva fysiskt våld
• Genom att inte frysa ut andra
• Genom att inte använda ett negativt språk
• Genom att inte diskriminera eller trakassera
• Genom att inte vara rasistis

Alla kaptener får, kostnadsfritt, i och med att man signerar kontraktet ett 12 punkts bok från GOAL. GOAL Fair Play är uppdelad i ovan 12 punkter – sex punkter som beskriver hur man ska bete sig och tar upp saker man inte ska göra.

Under varje punkt finns också en förklaring till varför man ska följa den aktuella punkten och vad man kan göra om man märker att någon i ens lag inte följer den.

Välkommen till min stad! Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna Norrköpings Fotbollsfests och Svensk fotbolls värdegrund. Jag är en stolt ambassadör för projektet!
Välkommen till min stad! Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna Norrköping Fotbollsfests och Svensk fotbolls värdegrund. Jag är en stolt ambassadör för projektet!
Ken Sema
Ken Sema
Svenska Fotbollslandslaget
Svenska Fotbollslandslaget
Slider

Bli domare hos oss!

Bli funktionär hos oss!