VÄRDERINGSSTYRDA
SPELARKONTRAKT
En viljeförklaring, helt enkelt
Slider

Varumärket Norrköpings Fotbollsfest har ett antal kärnvärden, en knippe värderingar och en viss personlighet. Är du spelare, ledare, domare eller funktionär är du välkommen att delta i vår manifestation. Du gör det i och med att, med stolthet, bära vårt festarmband under hela turneringen.

Manifestationen blir en katalysator för en effektiv kommunikation där alla spelare, ledare, domare och funktionärer inspirerar och hjälper varandra i frågan om allas lika värde. Vi kallar manifestationen – värderingsstyrda spelarkontrakt, en viljeförklaring helt enkelt.

ALLA ÄR OLIKA, OLIKA ÄR BRA.
Slider

ARMBANDET FYLLT MED VÄRDEN!

Genom att bära Norrköpings Fotbollsfests armband ställer sig spelaren och ledaren bakom cupens värderingar. Det vill näringslivet i Norrköping uppmuntra. Under hela helgen har armbandet en stor upplevelsefunktion. Mängder av rabatter i butiker, restauranger, upplevelser gäller mot uppvisandet av armbandet. Dessutom fria entréer på discot, ledar- & domarseminarium såklart!

Utöver det fotograferas 100 personer, varje dag, någonstans i Norrköping som erhåller fina priser från våra samarbetspartners. Vinnarna publiceras på vår Facebooksida varje dag.

EN SJÄLVKLAR VÄRDEGRUND

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling.

Allas rätt att vara med på lika villkor är en av de viktigaste byggstenarna i vår och Svensk fotbolls värdegrund.

Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Norrköpings Fotbollsfest vill inspirera i jämställdhets-, mångfald-, hållbarhet och tillgänglighetsfrågor. Därför skapades turneringen.

Att få vara en ambassadör för Norrköpings Fotbollsfest är en hedrande uppgift. Tillsammans med kollegor ser jag fram emot att bidra med erfarenheter och domarstolthet till unga domartalanger.
Att få vara en ambassadör för Norrköpings Fotbollsfest är en hedrande uppgift. Tillsammans med kollegor ser jag fram emot att bidra med erfarenheter och domarstolthet till unga domartalanger.
Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Domarlegend
Domarlegend
Slider

Bli domare hos oss!

Bli funktionär hos oss!