Ingelsta Fair Play

Hederspriset ”Ingelsta Fair Play” är något alldeles speciellt, och det delas ut i varje lag. Det är en unik utmärkelse! Det är lagets egna ledare som överräcker detta pris till den individ i laget som på ett exemplariskt sätt har främjat positiva värderingar och uppmuntrat sina lagkamrater med rättvisa och respekt.

För en positiv lagkultur

Detta hederspris, som är signerat vår partner Ingelsta Shopping, har som huvudsyfte att skapa och uppmuntra en sund och positiv kultur inom laget. Det är ett erkännande av att schysst uppträdande och positivt bemötande är viktiga komponenter för en framgångsrik och trivsam lagmiljö.

Värdeord som bygger Norrköpings Fotbollfest

Aktivt

Vi har passion för fotboll och ett aktivt liv, det bidrar till glädje.

Tillgängligt

Vi ser det som en självklarhet att festen är tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.

Mångkulturellt

Vi älskar mångkulturella inslag. Det bidrar med glädje!

Hållbart

Vi väljer alltid det hållbara alternativet till gagn för miljön.

Prestigelöst

Vi är en unik allians som prestigelöst arbetar för att främja lokal ungdomsidrott.

Jämställt

Vi arbetar för en jämställd fotbollsfest med målet 50% tjejer och 50% killar.

”Välkommen till min stad! Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna Norrköpings Fotbollsfests och Svensk fotbolls värdegrund. Jag är en stolt ambassadör för projektet!”

Ken Sema, Svenska Fotbollslandslaget
Huvudsponsorer Norrköpings Fotbollsfest
Partners